Advokátní kancelář Jablonec JUDr. Ivana Weberová

Advokátní kancelář Jablonec

Advokátní kancelář byla založena JUDr. Ivanou Weberovou v roce 2004 a od tohoto roku poskytuje spolehlivé právní služby klientům, mezi které patří podnikatelské subjekty, obce, spolky, ale i soukromé osoby.

Kancelář se od svého vzniku zaměřuje především na oblast obchodního práva, práva obchodních společností, občanského práva, práva nemovitostí, sepis smluv, vymáhání pohledávek, zastupování v soudním a správním řízení, výše uvedené též v kontextu právních předpisů Evropských společenství a judikatury Soudního dvora Evropských společenství.