Advokátní kancelář

Poskytujeme spolehlivé právní služby klientům, mezi které patří podnikatelské subjekty, obce, spolky, ale i soukromé osoby.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová

O kanceláři

Advokátní kancelář byla založena JUDr. Ivanou Weberovou v roce 2004 a od tohoto roku poskytuje spolehlivé právní služby klientům, mezi které patří podnikatelské subjekty, obce, spolky, ale i soukromé osoby. Kancelář se zaměřuje především na oblast práva obchodních korporací, obchodních závazkových vztahů a obchodněprávních sporů, práva nemovitostí včetně problematiky SVJ (společenství vlastníků jednotek), vymáhání a správy pohledávek, náhrad škod na zdraví, zastupování v soudních a správních řízeních, oblast pracovního práva a poradenství týkajícího se insolvenčních řízení včetně oddlužení. Během své existence získala kancelář zkušenosti rovněž při práci se zahraniční klientelou, a to zejména v oblasti poskytování právních služeb při zavádění zahraničních investorů na český trh, zakládání českých dceřiných společností, případně českých organizačních složek zahraničních společností, akvizic nemovitostí a vymáhání pohledávek pro zahraniční společnosti v ČR. Kancelář se angažuje rovněž v poskytování služeb pro bono. Pro zajištění komplexních právních služeb svým klientům spolupracuje kancelář rovněž s notářskou a daňově poradenskou kanceláří. Vzhledem ke své jazykové vybavenosti je advokátní kancelář připravena nabídnout své právní služby také anglicky, francouzsky a částečně také německy mluvící klientele podnikající, resp. zamýšlející podnikat v České Republice, případně mající právní problém se vztahem k České Republice. Více O NÁS

0
Počet let od založení kanceláře
0
Počet klientů od založení kanceláře

V souladu se zákonem o advokacii si dovolujeme informovat, že subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, web: www.cak.cz