O nás

Advokátní kancelář byla založena JUDr. Ivanou Weberovou v roce 2004 a od tohoto roku poskytuje spolehlivé právní služby klientům, mezi které patří podnikatelské subjekty, obce, spolky, ale i soukromé osoby.

Kancelář se zaměřuje především na oblast práva obchodních korporací, obchodních závazkových vztahů a obchodněprávních sporů, práva nemovitostí včetně problematiky SVJ (společenství vlastníků jednotek), vymáhání a správy pohledávek, náhrad škod na zdraví, zastupování v soudních a správních řízeních, oblast pracovního práva a poradenství týkajícího se insolvenčních řízení včetně oddlužení.

Během své existence získala kancelář zkušenosti rovněž při práci se zahraniční klientelou, a to zejména v oblasti poskytování právních služeb při zavádění zahraničních investorů na český trh, zakládání českých dceřinných společností, případně českých organizačních složek zahraničních společností, akvizic nemovitostí a vymáhání pohledávek pro zahraniční společnosti v ČR. 

Kancelář se angažuje rovněž v poskytování služeb pro bono.  

Pro zajištění komplexních právních služeb svým klientům spolupracuje kancelář rovněž s notářskou a daňově poradenskou kanceláří.

Vzhledem ke své jazykové vybavenosti je advokátní kancelář připravena nabídnout své právní služby také anglicky, francouzsky a částečně také německy mluvící klientele podnikající, resp. zamýšlející podnikat v České Republice, případně mající právní problém se vztahem k České Republice.