Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář nabízí sepis předžalobních upomínek, žalob či návrhů na vydání elektronických platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů a zastupování v řízení o těchto pohledávkách. Sepis návrhů na nařízení exekuce, lustrace dlužníků v registru exekucí, insolvenčním rejstříku apod.