Rodinné právo

Advokátní kancelář nabízí sepis návrhů na rozvod manželství, přednostně tam, kde jsou manželé na rozvodu dohodnuti, sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů. Sepis dohod o výchově a výživě nezletilých dětí.