Pracovní právo

Advokátní kancelář nabízí sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o srážkách ze mzdy a dalších pracovněprávních dokumentů. Zastupování v soudních řízeních v pracovněprávních sporech.