Zastupování poškozených v trestním řízení

Advokátní kancelář nabízí účast při úkonech trestního řízení, zejména při hlavním líčení, nahlížení do spisu. Sepis uplatnění nároku poškozených v trestním řízení na náhradu škody způsobenou trestným činem.