Právo nemovitostí

Advokátní kancelář nabízí poradenství v případě plánované koupě či prodeje. Provedení rešerší ve sbírce listin katastrálního úřadu. Sepis smluv o převodu nemovitostí (darovacích, kupních). Sepis smluv o zřízení věcných břemen a dalších služebností, zástavního práva a dalších zajišťovacích instrumentů včetně přípravy návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Provádění úschov peněz (zejména kupních cen nemovitostí apod.) Sepis nájemních smluv, výpovědí z nájmu apod. Poradenství a zakládání SVJ (společenství vlastníků jednotek), příprava stanov a asistence při jednáních shromáždění, příprava dokumentace pro rozdělení domu na jednotky (sepis a změny prohlášení vlastníka budovy), případně v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví.