JUDr. Ivana Weberová, advokátka

JUDr. Ivana Weberová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde dále postgraduálně, po sepsání rigorózní práce a složení rigorózní zkoušky, získala rovněž titul doktorky práv. Po absolvování tříleté koncipientské praxe složila úspěšně advokátní zkoušky a od roku 2004 působí jako samostatná advokátka.

V roce 2005 absolvovala dvouměsíční stáž v oboru francouzského práva ve vzdělávacím centru Pařížské advokátní komory a pracovní stáž v advokátní kanceláři Farthouat, Asselineau et associés v Paříži. V letech 2010 – 2013 byla rovněž poslankyní PČR, kde se podílela na přípravě nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

Dále průběžně absolvuje řadu seminářů a vzdělávacích akcí pořádaných Českou advokátní komorou i dalšími subjekty tak, aby právní služby mohly být klientům poskytovány vždy v souladu s aktuálním zněním právních předpisů, novými trendy právní nauky a judikatury soudů.

Od 1.1.2018 působí rovněž jako rozhodkyně u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kde je povolána k řešení obchodněprávních, ale i jiných právních sporů.

Právní služby poskytuje rovněž v anglickém a francouzském jazyce a částečně také v jazyce německém.