Právní Služby

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Právo nemovitostí

Poradenství v případě plánového nabytí nebo prodeje nemovitostí. Provedení rešerší ve sbírce listin katastrálního úřadu. Sepis smluv o převodu nemovitostí (darovacích, kupních). Sepis smluv o zřízení věcných břemen a dalších služebností, zástavního práva a dalších zajišťovacích instrumentů včetně přípravy návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Provádění úschov peněz (zejména kupních cen nemovitostí apod.) Sepis nájemních smluv, výpovědí z nájmu apod. Poradenství a zakládání SVJ (společenství vlastníků jednotek), příprava stanov a asistence při jednáních shromáždění, příprava dokumentace pro rozdělení domu na jednotky, případně v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Právo obchodních korporací

Poradenství a asistence při zakládání obchodních společností. Příprava dokumentů jako podkladů pro změny zápisů týkajících se společností do obchodního rejstříku, příprava listin pro založení do sbírky listin. Příprava obchodních smluv včetně smluv s mezinárodním prvkem.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Vymáhání pohledávek

Sepis předžalobních upomínek, žalob či návrhů na vydání elektronických platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů a zastupování v řízení o těchto pohledávkách. Sepis návrhů na nařízení exekuce, lustrace dlužníků v registru exekucí, insolvenčním rejstříku apod.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Pracovní právo

Sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o srážkách ze mzdy a dalších pracovněprávních dokumentů. Zastupování v soudních řízeních v pracovněprávních sporech.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Vymáhání náhrady škody obecně a náhrady škody na zdraví

Asistence poškozených při vymáhání náhrady škody na zdraví, zajišťování znaleckých posudků, vymáhání věcné škody, ztráty na výdělku a dalších nároků, přičemž následně jsou náklady na právní služby hrazeny pojišťovnou či škůdcem.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Správní právo

Sepis podání a zastupování v řízeních před správními orgány. Vypracování podání a zastupování ve správním soudnictví.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Rodinné právo

Sepis návrhů na rozvod manželství, přednostně tam, kde jsou manželé na rozvodu dohodnuti, sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů. Sepis dohod o výchově a výživě nezletilých dětí.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Zastupování poškozených v trestním řízení

Účast při úkonech trestního řízení, zejména při hlavním líčení, nahlížení do spisu. Sepis uplatnění nároku poškozených v trestním řízení na náhradu škody způsobenou trestným činem.

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Insolvence a oddlužení

Sepis insolvenčního návrhu, případně návrhu na oddlužení. Sepis přihlášek do insolvenčního řízení. Zastupování v insolvenčním řízení.

Zajímá vás více?

Kontaktujte nás ZDE