Naše služby

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Právo nemovitostí

Poradenství v případě plánovaného nabytí nebo prodeje nemovitostí. Provedení rešerší ve sbírce listin katastrálního úřadu…

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Právo obchodních korporací

Poradenství a asistence při zakládání společnosti. Příprava dokumentů jako podkladů pro změny zápisů týkajících se…

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Vymáhání náhrady škody obecně a na zdraví

Asistence poškozených při vymáhání náhrady škody na zdraví, zajišťování znaleckých posudků, vymáhání…

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Pracovní právo

Sepis pracovních smluv, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné odpovědnosti…

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Správní právo

Sepis, podání a zastupování v řízeních před správními orgány. Vypracování podání a zastupování ve správním…

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Rodinné právo

Sepis návrhů na rozvod manželství, přednostně tam, kde jsou manželé na rozvodu dohodnuti, sepis dohod…

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Insolvence a oddlužení

Sepis insolvenčního návrhu, případně návrhu na oddlužení. Sepis přihlášek do insolvenčního řízení. Zastupování…

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Zastupování poškozených v trestním řízení

Účast při úkonech trestního řízení, zejména při hlavním líčením, nahlížení do spisu. Sepis uplatnění nároku…

Advokátní kancelář Jablonec, JUDr. Ivana Weberová, práva

Vymáhání pohledávek

Sepis předžalobních upomínek, žalob či návrhů na vydání elektronických platebních rozkazů, směnečných…