Právo nemovitostí

Pomůžeme vám se vším co se týká nemovitostí!

Advokátní kancelář nabízí poradenství v případě plánového nabytí nebo prodeje nemovitostí. Provedení rešerší ve sbírce listin katastrálního úřadu. Sepis smluv o převodu nemovitostí (darovacích, kupních). Sepis smluv o zřízení věcných břemen a dalších služebností, zástavního práva a dalších zajišťovacích instrumentů včetně přípravy návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Provádění úschov peněz (zejména kupních cen nemovitostí apod.) Sepis nájemních smluv, výpovědí z nájmu apod. Poradenství a zakládání SVJ (společenství vlastníků jednotek), příprava stanov a asistence při jednáních shromáždění, příprava dokumentace pro rozdělení domu na jednotky, případně v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Vyřešte problém

Zapadá váš problém do našich služeb, pokud ano, neváhejte a kontaktujte nás.