Zastupování poškozených v trestním řízení

Zastoupíme vás v trestním řízení!

Advokátní kancelář nabízí účast při úkonech trestního řízení, zejména při hlavním líčení, nahlížení do spisu. Sepis uplatnění nároku poškozených v trestním řízení na náhradu škody způsobenou trestným činem.

Vyřešte problém

Zapadá váš problém do našich služeb, pokud ano, neváhejte a kontaktujte nás.