Pracovní právo

Sepíšeme s vámi pracovněprávní smlouvy a budeme vás zastupovat v pracovněprávních sporech!

Advokátní kancelář nabízí sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o srážkách ze mzdy a dalších pracovněprávních dokumentů. Zastupování v soudních řízeních v pracovněprávních sporech.

Vyřešte problém

Zapadá váš problém do našich služeb, pokud ano, neváhejte a kontaktujte nás.